rzi lublin

image Home       image grob meyera       image grand ziro       image gry wacki       image grudzen       image grzbowo       

Pokrewne

graciebarra-chodziez

Temat: Czyszczenie zbiorników paliwowych
...czyszczenia powinna polegać na czyszczeniu zbiorników, wytarciu do sucha, aby nie stwarzały zagrożenia przeciwpożarowego. 5. Eksploatowany zbiornik 15 m3 zostanie najpóźniej opróżniony do dnia 07.06.2010 r. 6. Skład Kraśnik nie posiada separatora czy też osadnika ropopochodnych. 7. Na terenie Składu Kraśnik znajduje się sieć hydrantowa z której będzie można skorzystać. Zasady opłaty za pobraną wodę należy uzgodnić z RZI Lublin. 8. Jeżeli stosowany przez Wykonawcę proces technologiczny przy czyszczeniu będzie przewidywał rozkręcenie agregatów pompowych i frontów nalewczych to Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 9. Zamawiający w SIWZ z dnia 30.03.2010 r. oraz Zmianie nr 1 treści SIWZ określił jakie dokumenty Wykonawca winien dołączyć do oferty. 10. Zamawiający w rozdziale VI pkt 5 SIWZ oraz rozdziale VII pkt 2 ppkt 5) SIWZ...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5010